CategoriesTin từ Sen 1992

Chương trình khuyến mãi mừng Quốc Khánh 2/9

Chào mừng kỷ niệm Quốc Khánh 2/9, Sen 1992 trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình khuyến mãi đặc biệt như sau.

Gói liệu trình Giá trị mua Trị giá quà tặng
Sen Vàng 1 (3h30p): 1 800 000đ/vé Mua 02 thẻ tặng 3 vé Sen Vàng 1

Mua 05 thẻ tặng 08 vé Sen Vàng 1 và 01 vé Sen Bách Diệp

Mua 10 thẻ tặng 17 vé Sen Vàng 1 và 01 vé Sen Bách Diệp

5 400 000 đồng

15 280 000 đồng

31 480 000 đồng

Sen Vàng 2 (2h30p): 1 260 000đ/vé Mua 02 thẻ tặng 03 vé Sen Vàng 2

Mua 05 thẻ tặng 08 vé Sen Vàng 2 và 01 vé Sen Bách Diệp

Mua 10 thẻ tặng 17 vé Sen Vàng 2 và 01 vé Sen Bách Diệp

3 780 000 đồng

10 960 000 đồng

22 300 000 đồng

Sen Vàng 3 (2h): 1 000 000đ/vé Mua 02 thẻ tặng 03 vé Sen Vàng 3

Mua 05 thẻ tặng 08 vé Sen Vàng 3

Mua 10 thẻ tặng 17 vé Sen Vàng 3

3 000 000 đồng

8 000 000 đồng

17 000 000 đồng

Sen Bách Diệp: 880 000đ/vé Mua 02 thẻ tặng 03 vé Sen Bách Diệp

Mua 05 thẻ tặng 07 vé Sen Bách Diệp và 01 vé Sen Vàng 3

Mua 10 thẻ tặng 16 vé Sen Bách Diệp và 01 vé Sen Vàng 1

2 640 000 đồng

7 160 000 đồng

15 880 000 đồng

Lưu ý:

Thẻ tặng sẽ không được quy đổi thành tiền mặt, không được đổi sang các loại thẻ khác

Chương trình không áp dụng kèm với các chương trình khuyến mãi khác

Thời gian diễn ra chương trình: 28.8.2017 – 8.9.2017