Các loại thuốc điều trị và phòng ngừa COVID-19

29/09/2021

Tải lượng vi-rút SARS-CoV-2 trong các chất bài tiết qua đường hô hấp tăng nhanh trong vài ngày trước và sau khi khởi phát các triệu chứng. Do quá trình nhân lên của vi-rút đặc biệt tích cực ở giai...

NGƯỜI GIỮ LỬA NGHỀ TRỊ LIỆU CỔ TRUYỀN

12/05/2021

“Cứ làm đi, danh vọng và tiền tài không tạo nên nhân cách. Sang trọng không phải do nghề nghiệp mà ở lòng bao dung, vị tha và nhân ái. Văn hoá của con người sẽ điểm tô cho nghề...

CÂU CHUYỆN THƯƠNG HIỆU

06/05/2021

“Cứ làm đi, danh vọng và tiền tài không tạo nên nhân cách. Sang trọng không phải do nghề nghiệp mà ở lòng bao dung, vị tha và nhân ái. Văn hoá của con người sẽ điểm tô cho nghề...