Địa chỉ

Tầng 3 – 4 The Reed Hotel
Đường Đinh Điền, Phường Đông Thành,TP Ninh Bình.

Liên hệ

1800 258 382
[email protected]